Floor Berens

Praktijkhouder, GZ-psycholoog, Cognitief gedragstherapeut en EMDR-therapeut

Mijn naam is Floor Berens en ik ben praktijkhouder, GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en EMDR-therapeut bij Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal.

In juli 2006 ben ik afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en daarna heb ik op verschillende plekken gewerkt en veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders / verzorgers. Ik heb bijvoorbeeld in een grote instelling gewerkt, met kinderen die in leefgroepen woonden. Ik heb ook sociale vaardigheidstrainingen en faalangstreductietrainingen gegeven aan kinderen op basisscholen en ik heb lesgegeven aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast heb ik in verschillende praktijken gewerkt, waar ik diagnostiek heb verricht en behandelingen heb gegeven aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders / verzorgers. Ik heb zowel in de Generalistische Basis GGZ als in de Specialistische GGZ gewerkt.

Ik heb veel geleerd over hoe psychologische zorg geboden kan worden en in september 2014 ben ik gestart met Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal in Beneden-Leeuwen, waar ik nu één dag in de week aanwezig ben. In januari 2018 is er een locatie in Wijchen bij gekomen en daar werk ik zelf ook twee dagen per week.

De eigen praktijk geeft me de ruimte om mijn passie te volgen en mijn passie is om kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die zijn vastgelopen, weer in hun kracht te zetten. Zorg op maat, laagdrempeligheid en een persoonlijke benadering vind ik daarbij erg belangrijk. Daarnaast vind ik het belangrijk om kwaliteit te bieden en mezelf te blijven ontwikkelen. Om die reden volg ik cursussen en opleidingen en organiseer ik intervisiemomenten met collega’s.

Ik doceer ook aan de GZ-opleiding bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen in Nijmegen, een opleiding voor psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog. Eerst heb ik de module Angst- en Stemmingsklachten gegeven en nu geef ik de module ‘Proces van Psychologisch handelen’, waarin het gaat om reflecteren op jezelf als therapeut en het betrekken van het systeem (de omgeving) van de cliënt. Dat zijn onderwerpen die ik erg belangrijk vind.

Eerder heb ik vanuit het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen ook de training ‘Bevorderen van alliantie’ gegeven (gericht op het verbeteren van de therapeutische relatie) en ook dat is een onderwerp waar ik veel waarde aan hecht.

Naast dat ik veel passie heb voor mijn werk, is mijn gezin belangrijk voor mij. Samen met mijn man heb ik een zoon en een dochter en daar geniet ik erg van. In mijn vrije tijd volleybal ik graag. Ik ben een teamplayer en lekker fanatiek!

Aanwezigheid praktijk:
Ik ben op dinsdagen aanwezig op de locatie in Beneden-Leeuwen en op donderdagen en vrijdagen op de locatie in Wijchen.

Registraties / lidmaatschappen
Ik ben lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en ben gevisiteerd in 2021 op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria. Het visitatiecertificaat is geldig voor 5 jaar.

BIG-registratie: 09916287225
Persoonlijke AGB-code: 94-012604
LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten)
VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie)
VEN (Vereniging EMDR Nederland)