Behandeling

De behandeling wordt afgestemd op de klachten, de hulpvraag en de mogelijkheden van het kind, de jongere, jongvolwassene en zijn of haar omgeving.

Het kan zijn dat er individuele afspraken worden gepland met het kind of de jongere, of dat er oudergesprekken of gezinsgesprekken worden gepland. Hierover wordt samen afgestemd.

Afspraken vinden meestal face-to-face plaats, maar het is ook mogelijk om afspraken te plannen via beeldbellen. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van E-Health (online behandelprogramma’s).

Hieronder zijn een aantal voorbeelden terug te vinden van het behandelaanbod van Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal. Een aantal behandelvormen kun je aanklikken om meer informatie te lezen op de websites die gaan over die specifieke behandelvormen.

Binnen de praktijk wordt ook verklarende diagnostiek ingezet (intelligentie onderzoek, onderzoek naar executieve functies, sociaal-emotionele ontwikkeling).

Gedurende een traject kan worden samengewerkt met school en/of andere disciplines. Dat ligt aan de hulpvraag en de afspraken die met elkaar worden gemaakt. Na de afronding van het traject wordt een afsluitende brief naar de huisarts (of de verwijzer) verstuurd.

Kunnen we je ergens mee helpen?

Wij helpen je graag!

Neem contact op