Verwijzers

Hoe doe ik een doorverwijzing?
Artsen kunnen een doorverwijzing doen naar Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal door (de ouders van) hun cliënt een verwijsbrief mee te geven of via Zorgmail of Zorgdomein een digitale verwijzing te doen. Let op bij het gebruik van Zorgmail of Zorgdomein: er zijn meer praktijken met ‘Maas en Waal’ in hun naam. Je moet specifiek verwijzen naar de Basis GGZ, Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal, locatie Beneden-Leeuwen of Wijchen. De verwijzingen komen op een centrale plek binnen en worden vanuit de backoffice gekoppeld aan de dossiers die worden aangemaakt.

Cliënten moeten vervolgens zelf contact opnemen met de praktijk om een aanmelding te doen. Dat kan bij voorkeur door het het aanmeldformulier op deze website in te vullen, maar bellen of mailen kan ook. Voor meer informatie over het proces van de aanmelding zie hier.

Sinds januari 2015 zijn ook consulenten van het Sociaal Wijkteam / Vraagwijzer officiële verwijzers. Zij kunnen een zorgtoewijzing afgeven en de cliënt kan zichzelf vervolgens aanmelden bij Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal.

Nadat een cliënt zichzelf heeft aangemeld, wordt contact opgenomen en informatie gegeven over de wachttijd en/of meteen een intakegesprek ingepland.

Eisen verwijsbrief
Voor de verwijsbrief worden de richtlijnen van de NZa aangehouden. Dat betekent dat de verwijsbrief moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Verwijsdatum (deze mag maximaal een half jaar voor de datum van het intakegesprek liggen; daarnaast is het van belang dat de verwijzing uiterlijk wordt afgegeven op de datum van het intakegesprek);
 • Naam en functie van de verwijzer;
 • AGB-code van de verwijzer;
 • Stempel van de praktijk en / of handtekening van de verwijzer;
 • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum);
 • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan, evt. met benoeming van de stoornis (DSM-V code of op andere manier);
 • Aangeven dat er wordt verwezen naar de Generalistische Basis GGZ.

De cliënt geeft de verwijsbrief af tijdens het intakegesprek (als deze door de verwijzer nog niet digitaal is verstuurd).

Uitwisseling van (aanvullende) informatie over de cliënt
Indien de verwijzer zelf aanvullende informatie wil geven op de verwijsbrief, dan kan (met toestemming van de cliënt) contact worden opgenomen met Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal.

Nadat een cliënt zich heeft aangemeld, volgt een intakefase en deze wordt afgesloten met een startbrief voor de behandeling. Deze startbrief wordt (indien de cliënt daar toestemming voor geeft) verstuurd aan de verwijzer en aan andere betrokken hulpverleners en/of school. Bij de afsluiting van de behandeling volgt een afsluitbrief.

Meer informatie

 • Over de klachten die worden behandeld, zie hier.
 • Over de praktijk (de locatie, behandelaren, werkwijze), zie hier.
 • Over de contracten met gemeenten en ziektekostenverzekeraars, zie hier.

Soms is het lastig om te bepalen welke zorg voor een cliënt passend is. In de volgende documenten wordt een onderscheid gemaakt tussen verwijzen naar nuldelijn, Basis GGZ en Specialistische GGZ. Het eerste document bestaat uit een aantal korte vragen met een stroomdiagram en het tweede document geeft een uitgebreidere toelichting op de keuzes die je per stap / vraag kunt maken.

 • Informatie voor verwijzers stroomdiagram
 • Informatie voor verwijzers uitgebreidere toelichting

Kunnen we je ergens mee helpen?

Onze behandelaren helpen je graag!

Neem contact op