De vergoedingen

Vergoedingen voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar
Voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar wordt de behandeling vergoed door de gemeente waarin de gezaghebbende ouders / verzorgers ingeschreven staan. Er is een volledige vergoeding van de kosten, als de praktijk een contract heeft met de gemeente waarin zij ingeschreven staan.

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal heeft in de regio Nijmegen een contract met de volgende gemeenten:

 • Berg en Dal;
 • Beuningen;
 • Druten;
 • Heumen;
 • Mook en Middelaar;
 • Nijmegen;
 • Wijchen.

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal heeft in de regio Rivierenland een contract met de volgende gemeenten:

 • Buren;
 • Culemborg;
 • West-Betuwe;
 • Neder-Betuwe;
 • Tiel;
 • West Maas en Waal.

Het is ook mogelijk om zorg niet te laten declareren bij de gemeente en dan zijn de kosten voor de zorg volledig voor eigen rekening (95 euro per sessie). Over het schrijven van de indirecte tijd worden dan aparte afspraken met je gemaakt.

Vergoedingen vanaf 18 jaar
Voor iedereen die 18 jaar of ouder is, wordt de zorg op basis van de ‘zorgvraagzwaarte’ gekoppeld aan een zorgzwaartepakket. Dat pakket wordt na de afsluiting van de behandeling gedeclareerd bij de ziektekostenverzekeraar. Er zijn de volgende pakket-opties:

 • Kort pakket (max. 5 sessies, inclusief indirecte tijd);
 • Middellang pakket (max. 8 sessies, inclusief indirecte tijd);
 • Intensief pakket (max. 12 sessies, inclusief indirecte tijd).

Soms is er sprake van een combinatie van pakketten. Het is namelijk mogelijk om binnen 1 kalenderjaar meerdere zorgzwaartepakketten te openen voor een cliënt. Dat gebeurt als er meerdere soorten (lichte tot matig ernstige) klachten zijn.
Voor elk ‘soort klacht’ / zorgzwaartepakket is een verwijzing nodig.

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal heeft contracten met verschillende ziektekostenverzekeraars en bij deze verzekeraars wordt de zorg volledig vergoed (er is dus geen eigen bijdrage). Let op: er is wel een eigen risico dat eerst in rekening wordt gebracht.

De verzekeraars waar de praktijk een contract mee heeft:

 • ASR (ASR, De Amersfoortse, Ditzo);
 • Caresq (Promovendum, Besured, National Academic, AON, Eucare Aevitae);
 • CZ (CZ, CZdirect, Just, Nationale-Nederlanden, OHRA);
 • DSW (DSW, InTwente, Stad Holland);
 • ENO (Salland, HollandZorg, ZorgDirect);
 • ONVZ (ONVZ, PNOzorg, VvAA, Jaaah);
 • OWM (Zorg en Zekerheid, AZVZ);
 • VGZ (Univé, SZVK, ZEKUR, ZEKUR natura, Zorgzaam Verzekerd, VGZ, IZZ, Bewuzt, MVJP, IZA, UMC).

Met Menzis (AnderZorg, FNV Menzis, HEMA, Menzis, PMA) heeft alleen de praktijkhouder, Floor Berens, een contract. Je hebt dus geen eigen bijdrage (en alleen een eigen risico) als je in de praktijk behandeld wordt door Floor Berens.

Als je behandelaar geen contract heeft met je zorgverzekeraar dan ontvang je na je behandeling een factuur van je behandelaar (tegen het NZa-tarief dat geldt bij het zorgzwaartepakket dat is ingezet, in het jaar dat je bent gestart). Deze factuur betaal je zelf. Je kan de factuur vervolgens indienen bij je verzekeraar. Als je een naturapolis hebt, worden de kosten deels vergoed en als je een restitutiepolis hebt, worden de kosten volledig vergoed.

Als er sprake is van een bepaalde klacht waarvoor geen vergoeding mogelijk is door de ziektekostenverzekeraar (een ‘overig zorgproduct’), dan ontvang je maandelijks een factuur van de sessies die in de voorgaande maand hebben plaatsgevonden. Die factuur dien je zelf te voldoen. Voor een behandelsessie geldt een uurtarief van 95 euro (45 minuten behandeling en 15 minuten indirecte tijd) en voor het intakegesprek wordt een dubbel uurtarief gerekend (45-60 minuten intakegesprek en 30-45 minuten verslaglegging).

Niet nagekomen afspraken
Let op: kosten voor niet nagekomen afspraken worden niet vergoed door gemeenten of ziektekostenverzekeraars. Het betreft geplande afspraken waarop je niet verschijnt (50 euro) en afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd (25 euro). Zorg er dus voor dat je op tijd afzegt als een geplande afspraak niet kan doorgaan; dan kan deze kosteloos worden geannuleerd.

Er wordt 1x coulance gegeven en dan worden geen kosten in rekening gebracht bij een niet nagekomen afspraak. Als het daarna nog een keer gebeurt, worden er kosten in rekening gebracht. Er wordt een uitzondering gemaakt voor te laat afgezegde afspraken als gevolg van Corona-gerelateerde klachten; deze worden niet in rekening gebracht.

Kunnen we je ergens mee helpen?

Wij helpen je graag

Neem contact op