De vergoedingen

Vergoedingen voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar
Voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar wordt de behandeling vergoed door de gemeente waarin zij ingeschreven staan. Er is een volledige vergoeding van de kosten, als de praktijk een contract heeft met de gemeente waarin zij ingeschreven staan.

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal heeft in de regio Nijmegen een contract met de volgende gemeenten:

 • Berg en Dal;
 • Beuningen;
 • Druten;
 • Heumen;
 • Mook en Middelaar;
 • Nijmegen;
 • Wijchen.

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal heeft in de regio Rivierenland een contract met de volgende gemeenten:

 • Buren;
 • Culemborg;
 • West-Betuwe;
 • Neder-Betuwe;
 • Tiel;
 • West Maas en Waal.

Het is ook mogelijk om zorg niet te laten declareren bij de gemeente en dan zijn de kosten voor de zorg volledig voor eigen rekening (110 euro per sessie). Over het schrijven van de indirecte tijd worden dan aparte afspraken met je gemaakt.

Vergoedingen vanaf 18 jaar
Per 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe jouw behandelaar jouw behandeling in rekening moet brengen. En er is afgesproken hoe de rekening betaald moet worden.

De behandelaar schrijft alle onderdelen van de behandeling op volgens de afspraken van het zorgprestatiemodel. De praktijk stuurt regelmatig de rekening op een veilige manier naar jou of jouw zorgverzekeraar.

Binnen de praktijk heb je gesprekken met je behandelaar. In het zorgprestatiemodel heten deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die de behandelaar aan de zorgverzekeraar stuurt. Op basis hiervan weet de zorgverzekeraar wat hij aan jouw behandelaar moet betalen. Uit welke zorgprestaties de behandeling bestond zie je terug op het declaratieoverzicht van jouw zorgverzekeraar.

Welke zorgprestaties zijn er?

Er zijn verschillende soorten zorgprestaties: Binnen onze praktijk wordt er met de zorgprestatie Consulten gewerkt. Consulten zijn de gesprekken, fysiek of online, die je hebt met jouw zorgverlener. Soms is bij een consult iets extra’s nodig zoals bijvoorbeeld reistijd omdat jouw zorgverlener bij jou thuis was of een tolk om gesprekken tussen sprekers met een verschillende taal te vertalen. Deze zorgprestaties heten ‘toeslagen’. Deze worden als dat van toepassing is bij een consult opgeteld. Tot slot zijn er enkele ‘overige prestaties’. Bijvoorbeeld een ‘intercollegiaal overleg’ door jouw behandelaar.

Kosten en eigen risico

Wanneer jouw behandeling begint, is het niet meteen duidelijk hoe jouw behandeling er uit gaat zien of hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel de behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Voor elk los onderdeel van de behandeling (de zorgprestaties) is een prijs afgesproken. De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met:

 • Het beroep van de behandelaar (18+ cliënten worden bij onze praktijk altijd bij een GZ-psycholoog ingepland).
 • Het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult.
 • De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
 • De plek waar het consult plaatsvindt. Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie is een vrijgevestigde praktijk. De consulttarieven liggen hier bijvoorbeeld lager dan in een specialistische instelling.

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal heeft contracten met verschillende ziektekostenverzekeraars en bij deze verzekeraars wordt de zorg volledig vergoed (er is geen eigen bijdrage). Let op: er is altijd wel een eigen risico dat eerst in rekening wordt gebracht. Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. Een kalenderjaar loopt van januari t/m december. Jouw zorgverzekeraar berekent of je eigen risico moet betalen.

De verzekeraars waar de praktijk een contract mee heeft:

 • ASR (ASR, Ik kies zelf);
 • Caresq (Aevitae);
 • CZ (CZ, CZ Direct, IZZ (door CZ), OHRA, Nationale Nederlanden, Just);
 • DSW (DSW, InTwente, Stad Holland);
 • Menzis (AnderZorg, HEMA, Menzis, VinkVink) (alleen bij Floor Berens);
 • ONVZ (ONVZ, VvAA);
 • OWM (Zorg en Zekerheid, AZVZ) (alleen op locatie Wijchen);
 • Salland (Salland, HollandZorg) (alleen op locatie Wijchen);
 • VGZ (Univé, ZEKUR, ZEKUR natura, VGZ, IZZ, VGZbewuzt, MVJP, Zorgzaam, IZA, UMC).

Wanneer jouw behandelaar geen contract heeft met jouw zorgverzekeraar, krijg je per maand zelf de factuur die je volledig aan de praktijk dient te betalen. Je kan de factuur vervolgens indienen bij je verzekeraar. Jouw zorgverzekeraar zal de factuur (voor een deel) vergoeden.

Als er sprake is van een bepaalde klacht waarvoor geen vergoeding mogelijk is door de ziektekostenverzekeraar (een ‘overig zorgproduct’), dan ontvang je maandelijks een factuur van de sessies die in de voorgaande maand hebben plaatsgevonden. Die factuur dien je zelf te voldoen. Voor een behandelsessie geldt een uurtarief van 110 euro (45 minuten behandeling en 15 minuten indirecte tijd) en voor het intakegesprek wordt een dubbel uurtarief gerekend (45-60 minuten intakegesprek en 30-45 minuten verslaglegging).

Niet nagekomen afspraken
Let op: kosten voor niet nagekomen afspraken worden niet vergoed door gemeenten of ziektekostenverzekeraars. Het betreft geplande afspraken waarop je niet verschijnt (50 euro) en afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd (25 euro). Zorg er dus voor dat je op tijd afzegt als een geplande afspraak niet kan doorgaan; dan kan deze kosteloos worden geannuleerd.

Er wordt 1x coulance gegeven en dan worden geen kosten in rekening gebracht bij een niet nagekomen afspraak. Als het daarna nog een keer gebeurt, worden er kosten in rekening gebracht.

Kunnen we je ergens mee helpen?

Wij helpen je graag

Neem contact op