Intake

Wie komt er?

Bij kinderen die nog op de basisschool zitten, worden in principe eerst alleen de beide ouders uitgenodigd. Bij kinderen en jeugdigen die op de middelbare school zitten, worden zowel de ouders als de kinderen / jeugdigen uitgenodigd. Jongeren en jongvolwassenen vanaf 16 jaar mogen (eerst) alleen komen, als ze dat willen.
Wat houdt het in?

Het intakegesprek is bedoeld om kennis te maken en om klachten in kaart te brengen. Er zullen verschillende vragen worden gesteld over de klachten en uiteraard wordt ook stilgestaan bij sterke kanten.
Op het einde van het gesprek worden vervolgafspraken gemaakt. Indien alleen ouders aanwezig zijn geweest bij een intakegesprek wordt eerst een kennismaking met het kind gepland. Indien alleen de jongere / jongvolwassene aanwezig is geweest, wordt besproken of het zinvol is om een gesprek met de ouders erbij in te plannen.

Hoe lang duurt het?

Het intakegesprek duurt 45 minuten.

Hoe gaat het verder?

Aanvullend op het eerste gesprek wordt standaard gevraagd om 1 of meerdere vragenlijsten in te vullen, om klachten uitgebreider in kaart te brengen. Hiervoor zal in de meeste gevallen per e-mail een link worden toegestuurd. Aan het einde van een behandeling wordt gevraagd om deze vragenlijst(en) opnieuw in te vullen, om het effect van de behandeling te kunnen meten.

In een tweede (of derde) gesprek wordt een samenvatting van alle verzamelde gegevens en het behandelplan besproken. Er wordt dan ook besproken hoe lang de behandeling ongeveer gaat duren. Daar wordt een ‘startbrief’ van gemaakt en deze brief wordt meegegeven of via Zorgmail (beveiligde mail) aan je verstuurd. Met jouw toestemming gaat de brief ook naar de verwijzers en evt. andere betrokkenen. Hiermee wordt de intakefase afgesloten en daarna worden vervolgafspraken ingepland, dan start de behandeling.

Meenemen naar het intakegesprek

De volgende documenten dienen meegenomen te worden naar het intakegesprek:

Verwijsbrief van de (huis)arts;
Geldig legitimatiebewijs van degene die is aangemeld;
Toestemmingsverklaring (zie de link die wordt verstuurd bij de bevestiging van de intake en/of zie deze website);
Indien sprake is van 1 ouder met wettelijk gezag, dan dient daarvan een schriftelijk bewijs mee te worden genomen (dit is op te vragen bij de gemeente).

Kunnen we je ergens mee helpen?

Onze specialisten helpen u graag!

Neem contact op