Aanmelding

Hoe kan iemand worden aangemeld?

Aanmelden kan bij voorkeur via het aanmeldformulier op de website of door contact op te nemen met de praktijk. Dat kan via telefoonnummer 085 – 053 03 20 of door een mail te sturen naar info@praktijkmaasenwaal.nl.

Wie mag de aanmelding doen?

Dat hangt af van de leeftijd van degene die wordt aangemeld.

  • Tot 16 jaar: door de ouder(s), kinderen vanaf 12 jaar moeten wel toestemming geven (in een toestemmingsverklaring);
  • Vanaf 16 jaar: door de jongere of de jongvolwassene zelf, ouders hoeven niet op de hoogte te zijn.

Gescheiden ouders

Beide gezaghebbende ouders dienen akkoord te gaan met de aanmelding (bij kinderen en jongeren tot 16 jaar). Indien er 1 ouder is die gezag heeft, dan hoeft de andere ouder niet akkoord te gaan met de aanmelding. Deze ouder heeft in principe wel recht op informatie over de behandeling van het kind.

Let op: indien ouders niet meer bij elkaar zijn en 1 ouder het volledige gezag heeft, dan is het belangrijk dat de gezaghebbende ouder bij de rechtbank een verklaring opvraagt over het wettelijke gezag en deze aanlevert voor het intakegesprek plaatsvindt.

Toestemmingsverklaring

Bij de aanmelding dient er ook een ingevulde toestemmingsverklaring geüpload te worden. Daarin wordt gevraagd om schriftelijk toestemming te geven voor de aanmelding en voor de uitwisseling van informatie met derden (bijv. de huisarts, het sociale wijkteam / gebiedsteam, school, andere hulpverleners).

Kunnen we je ergens mee helpen?

Wij helpen je graag!

Neem contact op