Hulp bij

 

Wij bieden hulp bij verschillende soorten klachten en kunnen zowel psychologisch onderzoek als behandeling inzetten. Het gaat om psychologische zorg aan 2- t/m 23-jarigen, die valt onder de Generalistische Basis GGZ.  Dat betekent dat de ernst van de klachten licht tot matig is.

‘Licht tot matig’ houdt in dat er sprake is van klachten die last geven en die ervoor zorgen dat de ontwikkeling vastloopt. De klachten zijn echter niet allesoverheersend en kinderen / jongeren kunnen nog wel functioneren (naar school gaan, activiteiten ondernemen). Het risico op gevaar is laag (geen forse zelfverwonding of suïcidaliteit) en de kans op herstel is groot. Er is sprake van voldoende beschermende factoren, zoals: goede schoolgang of structurele daginvulling en een steunsysteem waarop het kind / de jongere dagelijks kan terugvallen voor toezicht, zorg, praktische en emotionele steun.

 

Daarnaast hebben wij binnen onze praktijk de volgende voorwaarden voor behandeling als sprake is van gescheiden ouders:

 • Ouders geven beide toestemming voor de behandeling en kunnen samen in de behandelkamer zijn om het behandelplan van hun kind en de evaluatie daarvan te bespreken. Open en transparante communicatie over zaken rondom de kinderen is mogelijk. Reden: loyaliteitsconflicten kunnen vergroot worden als kinderen merken dat hun ouders niet beiden achter de behandeling staan en/of als hun ouders onenigheid hebben over het doel en/of resultaat van de behandeling).
 • Het ouderschapsplan is helder en de omgang en financiële situatie rondom de kinderen loopt voldoende goed. Er zijn geen lopende rechtszaken tussen ouders over zaken rondom de kinderen. Reden: onduidelijkheid over afspraken en/of juridische strijd geven onrust en spanning voor kinderen, wat maakt dat zij onvoldoende van behandeling kunnen profiteren.
 • Er zijn in het hier en nu in de gezinssituatie geen ingrijpende gebeurtenissen gaande, die verband houden met een ouderlijk conflict. Reden: als er ingrijpende gebeurtenissen zijn, is het logisch dat kinderen emotionele of gedragsmatige reacties vertonen, en is eerst rust in de omgeving nodig, voordat kinderen kunnen toekomen aan behandeling.
 • Het kind ervaart zelf een probleem waaraan hij/zij wil werken. Reden: kinderen kunnen enkel bij ons in (vergoede) behandeling komen, als er een aanwijsbaar probleem is (vermoeden van een stoornis), en als het kind zelf ook last ervaart die hij/zij samen wil aanpakken.

 

Psychologisch onderzoek

Wij zetten psychologisch onderzoek in bij 6 tot 16-jarigen. Bijvoorbeeld als er sprake is van aandacht-/ en concentratieproblemen of sociaal-emotionele problemen en als de vraag is hoe deze problemen verklaard kunnen worden.

Bij psychologisch onderzoek worden er verschillende testen en mogelijk ook interviews afgenomen. Bij het onderzoek horen daarnaast gesprekken met ouders / verzorgers over de ontwikkeling van hun kind en de afname van vragenlijsten (in de Nederlandse taal). Om die reden is een voorwaarde voor de inzet van onderzoek dat zowel het aangemelde kind als de ouders / verzorgers de Nederlandse taal voldoende beheersen.

Onderzoek bij specifieke leerproblemen (denk bijvoorbeeld aan dyslexie of dyscalculie) doen wij niet en ook onderzoek bij complexe klachten doen wij niet. In dat laatste geval is aanmelden bij de Specialistische GGZ passend.

 

Behandeling

Wij zetten behandeling in bij verschillende soorten klachten en onderaan deze pagina is een overzicht terug te vinden van klachten die wij  vaak behandelen.

 

Contra-indicaties

Klachten die wij niet kunnen behandelen, zijn klachten die passen bij:

 • (fors) schoolverzuim;
 • gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing en/of ernstige verwaarlozing van naasten;
 • een verhoogd suïcide-risico (sterke suïcidale gedachten, concrete plannen/pogingen);
 • (huiselijk) geweld / agressie;
 • kindermishandeling;
 • eetstoornissen;
 • (forse) automutilatie.

Ook als er sprake is van meerdere klachten, waarvoor multidisciplinaire behandeling nodig is in een gespecialiseerde setting, dan kunnen wij deze klachten niet behandelen. In onze praktijk hebben wij bijvoorbeeld geen psychiater en geen vaktherapeuten, waar wij standaard en intensief mee samenwerken. In dat geval is Specialistische GGZ of andere zorg nodig.

 

Verschil Basis GGZ en Specialistische GGZ

Let op: er is een verschil tussen Basis GGZ en Specialistische GGZ. Bij Basis GGZ gaat het om lichte tot matig ernstige klachten, waarbij kortdurend onderzoek en/of behandeling wordt ingezet. Bij Specialistische GGZ gaat het om complexe klachten, die ernstiger zijn en waarvoor intensiever, uitgebreider onderzoek en/of behandeling nodig is.

De verwijzer geeft een indicatie af voor Basis GGZ (BGGZ) of voor Specialistische GGZ (SGGZ) en onze praktijk biedt alleen Basis GGZ. Als je een indicatie hebt voor Specialistische GGZ kun je aan de verwijzer vragen bij welke praktijken of instellingen je terecht kunt.

Angstklachten
bijv. bang zijn om te falen, bang zijn om alleen te zijn, bang zijn voor bepaalde dieren, bang zijn om ziek te worden, bang zijn in sociale situaties, bang zijn om flauw te vallen of bang zijn in andere specifieke situaties, onzekerheid
Burn-out klachten / spanningsklachten
bijv. moeite met grenzen aangeven, je onrustig en gespannen voelen, extreme vermoeidheid, lichamelijke klachten
Piekerklachten
bijv. gedachten moeilijk los kunnen laten, veel piekeren
Paniekklachten
bijv. snel in paniek raken, paniekaanvallen, bang zijn om een paniekaanval te krijgen
Stemmingsklachten
bijv. niet lekker in je vel zitten, nergens zin in hebben, weinig energie hebben, snel verdrietig zijn, snel geïrriteerd raken of boos worden
Problemen met zelfbeeld
bijv. onzekerheid, negatief denken over jezelf, jezelf niet de moeite waard vinden
Ingrijpende gebeurtenissen / traumatische ervaringen
bijv. herinneringen aan nare gebeurtenissen die maar terug blijven komen, nachtmerries
Communicatieproblemen tussen ouders en kinderen, jeugdigen, jongeren
bijv. veel ruzies thuis
Slaapproblemen
bijv. moeite met inslapen, moeite met doorslapen, steeds uit bed komen
Somatische klachten
bijv. veel hoofdpijn of buikpijn hebben (zonder duidelijke medische oorzaak)

De behandelaren

Inge Schepers
GZ-psycholoog, EMDR-therapeut en ACT4kids-therapeut

‘Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning how to dance in the rain.’ Ons leven zit vol geluk en vol ellende. Pieken en dalen wisselen…

Lees verder
Floor Berens
Praktijkhouder, GZ-psycholoog, Cognitief gedragstherapeut en EMDR-therapeut

Mijn naam is Floor Berens en ik ben praktijkhouder, GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en EMDR-therapeut bij Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal.

In juli 2006 ben ik afgestudeerd als…

Lees verder
Brenda Theune
K&J-psycholoog NIP en GZ-psycholoog BIG

Welkom, mijn naam is Brenda Theune en ik werk vanaf juni 2023 bij deze praktijk.
Ik werk al lang, voor het grootste deel in de Jeugd-GGZ als behandelaar in…

Lees verder
Manon van Starrenburg
GZ- psycholoog, EMDR-therapeut, ACT4kids therapeut en PhD

Kom je er zelf even niet uit?

Graag kijk ik samen met jou (en je gezin) naar wat jou helpt om weer zelfstandig en met vertrouwen vooruit te kunnen in…

Lees verder
Mariska de Wolf
GZ-psycholoog en ACT4kids-therapeut

Zit jij even niet lekker in je flow?
Ik help je graag weer op weg!

Als je “flow” ervaart, ben je lekker bezig met datgene waar je blij…

Lees verder
Bekijk al onze behandelaren

Kunnen we je ergens mee helpen?

Onze behandelaren helpen je graag!

Contact