Regelingen

Binnen de praktijk gelden er verschillende regelingen. Op deze pagina vind je meer informatie over de klachtenregeling, de waarneemregeling en de crisisregeling van de praktijk.

De klachtenregeling geeft uitleg over waar je terecht kunt met klachten over je behandeling of behandelaar.

De waarneemregeling geeft uitleg over waar je terecht kunt en wat je kunt doen als je een (dringende) vraag hebt en je behandelaar niet aanwezig is op de praktijk.

De crisisregeling geeft uitleg over wat je kunt doen als je in behandeling bent bij de praktijk en in een crisissituatie zit. (Let op: in de Basis GGZ is geen crisisopvang. Mocht je nog niet in behandeling zijn bij Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal, maar wel in een crisissituatie zitten, neem dan contact op met je huisarts of de huisartsenpost.)