Klachtenregeling

Wanneer je een klacht hebt over de hulpverlening vanuit Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal, dan is het advies om deze klacht eerst te bespreken met je behandelaar. Als je er samen niet uitkomt en je hebt een andere behandelaar dan de praktijkhouder (Floor Berens), dan kun je een gesprek aanvragen met de praktijkhouder. Mocht je er dan ook niet uitkomen, dan kun je de LVVP of het NIP (de beroepsvereniging van je behandelaar) inschakelen. Voor meer informatie, zie: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/ of https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/. Om te zien van welke beroepsvereniging jouw behandelaar lid is, kun je kijken bij de informatie over je behandelaar (zie ‘de behandelaren’). Je kunt ook overwegen om een klacht in te dienen bij het Regionale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Voor meer informatie, zie www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.