Crisisregeling

In de Basis GGZ kan geen crisisopvang worden geboden. Mocht je al in behandeling zijn bij Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal en mocht er toch sprake zijn van een crisissituatie probeer dan eerst contact te krijgen met je eigen behandelaar (evt. via het centrale telefoonnummer 085 – 053 03 20). De praktijk is echter niet altijd bereikbaar. Mocht je geen contact krijgen met de praktijk, neem dan contact op met je huisarts of met de huisartsenpost.