Susan Noordman

GZ-psycholoog en EMDR-practitioner

Mijn naam is Susan Noordman en vanaf december 2020 ben ik verbonden aan Praktijk Maas en Waal. Ik ben GZ-psycholoog kind en jeugd (vanaf 2005) en tevens EMDR-practitioner*.

Ik wist van jongsafaan al dat ik psycholoog wilde worden en ik vind het nog steeds een boeiend en mooi vak.
Om deze reden geef ik ook graag begeleiding aan stagiaires en opleidelingen.

Ik vind het leuk om in een kleine praktijk te werken met een klein team, waarbij ieder datgene kan doen waar hij/zij goed in is met altijd het belang van de client voorop.

Ik zelf heb de meeste affiniteit met stemmingsklachten en angstklachten, inclusief trauma in alle vormen. Ik vind de afwisseling in leeftijd erg leuk omdat flexibel zijn en schakelen juist zaken zijn die me energie geven.

Met trauma is het altijd maatmerk, ondanks dat er een protocol is van EMDR. Belangrijk is namelijk dat iemand zich veilig genoeg voelt om te durven verwerken en zich zo erkend voelt, dat geen reactie schaamte of schuld oproept.

Ik sta positief in het leven en heb met ruim 20 jaar werkervaring al zoveel veerkracht gezien bij mensen dat dit me blijft steunen. In de behandelkamer vind ik het belangrijk dat kind, jongere en ouders zich veilig voelen, geaccepteerd. Kortom een fijne, warme sfeer. Ik maak ook graag gebruik van beeldspraak of humor.

Voor ouders is het goed om te beseffen dat je je kind vaak het beste helpt als je jezelf ook helpt. Als kinderpsycholoog kijk ik niet alleen naar de kenmerken van het kind, maar naar het hele gezin. Dat betekent dat ouders altijd een rol hebben in de behandeling en dan is het fijn als ze open en eerlijk naar zichzelf durven kijken. Soms wil een kind tussen de 16 en 18 geen inmenging van ouders; dit respecteer ik maar vaak is er toch wel enige samenwerking mogelijk en dan blijkt een gesprek veel op te leveren.

Wanneer de kindkenmerken zo’n grote rol spelen in de klachten en het het gedragsproblemen geeft of uitputting en machteloosheid bij ouders, dan kan een diagnose helpend zijn. Zo weet je voortaan wat je wel kunt verwachten en wat je kind echt niet kan en wat je zult moeten aanpassen.

Om op de hoogte te blijven van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen volg ik cursussen en opleidingen -vooral gericht op EMDR- maar ook overig (ACT**) en volg ik in twee verschillende groepen met collega’s intervisie.

Naast al dit werk, vermaak ik me thuis ook prima met 3 kinderen, een man, een hond en een kat. Het kan zeker voorkomen dat 1 van deze wezens een keer naar voren komt in een hopelijk opbeurend of grappig verhaal.

* EMDR practitioner is een Europees erkende titel die behaald wordt nadat men de basiscursus Eye Movement and Desensitisation and Reprocessing (EMDR), de vervolgcursus en het supervisietraject inclusief aanvullende scholingseisen heeft doorlopen. Dit houdt in dat je EMDR kunt toepassen in brede zin zowel in leeftijd (4-24) als in soort trauma (seksueel, pre-verbaal), inclusief cliënten met ADHD, autisme of verstandelijke beperking.

** Acceptance and commitment therapy (ACT) is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie o.a. gericht op flexibel omgaan met obstakels (Acceptance) en blijven investeren in dingen die belangrijk voor je zijn (Commitment).

Aanwezigheid:
Ik ben op maandagen en dinsdagen aanwezig in Beneden-Leeuwen. Susan neemt op dit moment geen nieuwe cliënten in behandeling.

Registraties / lidmaatschap:
BIG: 19064150725
Persoonlijke AGB-code: 94-004530
LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten)