Mariska de Wolf

GZ-psycholoog en ACT4kids-therapeut

Zit jij even niet lekker in je flow?
Ik help je graag weer op weg!

Als je “flow” ervaart, ben je lekker bezig met datgene waar je blij van wordt, en voel je als het ware de energie stromen door je lijf.

We ervaren allemaal wel eens periodes waarin we somber, angstig, gespannen, prikkelbaar of te vaak boos zijn. Op school of met vrienden/vriendinnen lukt het even niet goed, of thuis is er te vaak ruzie met broers/zussen en/of ouders. Misschien slaap je niet lekker of denk je steeds ongewild aan iets naars wat je hebt meegemaakt.

Samen met jou en je ouders en/of eventueel belangrijke anderen (bijv. leerkrachten, broers/zussen) help ik je graag om te ontdekken hoe het komt dat je even niet lekker “in je flow” zit, en hoe het weer beter kan gaan. Dat doen we door bijvoorbeeld praten (eventueel al wandelend), spelen, tekenen, testjes, vragenlijsten of oefeningen.

Het kan ook zijn dat jouw brein wat anders werkt dan dat van andere kinderen of jongeren, omdat je bijvoorbeeld autisme of ADHD hebt. We kunnen dan samen proberen beter te begrijpen hoe dat werkt, en hoe jij (en de mensen om je heen) daar rekening mee kunnen houden.

Als orthopedagoog ben ik in 2007 begonnen in een kleine praktijk voor kind, jeugd en gezin in Eindhoven. Ik heb in de 11 jaar dat ik daar werkte veel ervaring opgedaan in behandeling en diagnostiek van mildere en complexere problemen (basis en specialistische GGz). .

Van 2018 tot 2020 heb ik in een vergelijkbare setting met specialistische GGz gewerkt, maar dan iets dichter bij huis.

Van 2010 tot 2012 volgde ik de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog. In het kader van die opleiding werkte ik ook de helft van de week in een kliniek voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Na mijn studie pedagogische wetenschappen in Nijmegen, heb ik ook ervaring opgedaan door thuisbegeleiding met kinderen met ontwikkelingsstoornissen en logeeropvang voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Mijn hart ligt bij het 1-op-1 behandelen van kinderen en jongeren, waarbij ik het betrekken van de omgeving (ouders, school, broers/zussen) heel belangrijk vind (systemisch werken). Ook vind ik het interessant om samen te begrijpen waar je klachten vandaan komen (diagnostiek). Soms kan het daarbij ook helpen om je klachten een naam te geven (classificeren/’een diagnose stellen’), vaak is dit vooral handig om met je omgeving te communiceren waar je last van hebt.

Ik werk vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader (samenhang tussen denken-doen-voelen), en heb daarbij grote voorkeur ontwikkeld voor het werken vanuit Acceptance en Commitment Therapie (ACT). ACT helpt je om te gaan met moeilijke gedachten, gevoelens en situaties, die bij ieder mensenleven horen, en te doen wat je graag wilt doen in je leven. Mindfulness (het richten van de aandacht op het hier en nu o.a. middels lichaamsgerichte (ontspannings)oefeningen is een onderdeel van ACT en een op zichzelf staande behandelvorm waaruit ik graag elementen toepas.

Verder maak ik gebruik van technieken uit de oplossingsgerichte stroming (focussen op wat goed gaat en waar je naartoe wilt) en schematherapie (de verschillende ‘kanten’ in jezelf herkennen, begrijpen vanuit ervaringen eerder in je leven, en waar nodig veranderen). Indien nodig zet ik bij traumatische gebeurtenissen ook EMDR-behandeling in.

Is Dutch not your native language? My English is good enough to do our sessions or assessment in English.

Aanwezigheid:
Ik ben in Wijchen aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Registraties / lidmaatschap:
BIG registratienummer: 09916396325
AGB code: 94012842
LVVP: 5186