Manon van Starrenburg

GZ- psycholoog en EMDR-therapeut

Mijn naam is Manon van Starrenburg en ik ben als GZ- psycholoog en EMDR-therapeut verbonden aan Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal.

In 2005 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Sinds 2011 ben ik geregistreerd als GZ- psycholoog. Verder heb ik een aantal jaar onderzoek gedaan naar angst bij kinderen, en ben in 2017 op dat onderwerp gepromoveerd.

De afgelopen 13 jaar heb ik ervaring opgedaan met behandeling en diagnostiek van kinderen, jongeren (0 – 23 jaar) en hun ouders in zowel Generalistische Basis GGZ als in de Specialistische GGZ. Ik heb op verschillende plekken gewerkt, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, in het speciaal onderwijs en lange tijd in een praktijk voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Ik heb brede ervaring opgedaan met problemen op sociaal-emotioneel vlak (o.a. angst, stemming, dwang, sociale vaardigheden, onzekerheid), gedrag, opvoeding, etc.

Met veel passie werk ik met kinderen, jongeren en hun ouders. Wat ik leuk vind aan mijn werk is om samen met jou (en je gezin) te kijken naar wat helpend is voor jou, om weer zelfstandig en met vertrouwen vooruit te kunnen in je leven (of in je rol als ouder). Ik vind het belangrijk dat je je op je gemak voelt bij mij. Het samen werken aan jouw hulpvraag moet laagdrempelig, persoonlijk en ook oplossingsgericht zijn.
In mijn aanpak gebruik ik o.a. cognitieve, gedragstherapeutische, oplossingsgerichte en systemische methoden.

Verder doceer ik aan de Radboud Universiteit bij de opleiding orthopedagogiek, waar ik o.a. 3de-jaars studenten klinische vaardigheden bijbreng.

Om mijn kennis en vaardigheden op peil te houden volg ik de ontwikkelingen binnen mijn vakgebied, cursussen en heb ik verschillende intervisiemomenten.

Aanwezigheid:
Ik ben op woensdagen aanwezig in Wijchen.

Registraties / lidmaatschappen:
BIG-registratie: 69914212825
Persoonlijke AGB-code: 94011342
NIP (Nederlands Instituut van Psychologen): 00224938