Manon van Starrenburg

GZ- psycholoog, EMDR-therapeut, ACT4kids therapeut en PhD

Kom je er zelf even niet uit?

Graag kijk ik samen met jou (en je gezin) naar wat jou helpt om weer zelfstandig en met vertrouwen vooruit te kunnen in je leven (of in je rol als ouder). Ik vind het belangrijk dat je je op je gemak voelt bij mij. Het samen werken aan jouw hulpvraag doe ik graag laagdrempelig, afgestemd op jou en ook oplossingsgericht.

In mijn aanpak maak ik o.a. gebruik van CGT (wat je denkt heeft invloed op wat je voelt en doet), ACT (flexibel leren omgaan met obstakels die je in leven tegenkomt, en je richten op dingen die belangrijk voor je zijn), oplossingsgerichte en systemische methoden. Indien nodig zet ik bij traumatische gebeurtenissen ook EMDR-behandeling in.

In 2005 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Sinds 2011 ben ik geregistreerd als GZ- psycholoog. Verder heb ik een aantal jaar onderzoek gedaan naar angst bij kinderen, en ben in 2017 op dat onderwerp gepromoveerd.

Met veel passie werk ik met kinderen, jongeren en hun ouders.

De afgelopen 17 jaar heb ik ervaring opgedaan met behandeling en diagnostiek van kinderen, jongeren (0 – 23 jaar) en hun ouders in zowel Generalistische Basis GGZ als in de Specialistische GGZ. Ik heb op verschillende plekken gewerkt, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, in het speciaal onderwijs, en lange tijd in een praktijk voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Ik heb brede ervaring opgedaan met problemen op sociaal-emotioneel vlak (o.a. angst, stemming, dwang, sociale vaardigheden, onzekerheid), gedrag, opvoeding, etc.

Verder doceer ik aan de Radboud Universiteit bij de opleiding orthopedagogiek, waar ik o.a. studenten klinische vaardigheden bijbreng.

Om mijn kennis en vaardigheden op peil te houden volg ik de ontwikkelingen binnen mijn vakgebied, cursussen en heb ik verschillende intervisiemomenten.

Daarnaast ben ik getrouwd en moeder van 2 jongens in de basisschool leeftijd. In mijn vrije tijd lees ik graag Engelse Sciencefiction boeken en vind ik het leuk grote lego bouwwerken in elkaar te zetten. Ook wandel ik graag in de natuur, bij voorkeur op het strand (waar mijn roots liggen).

Aanwezigheid:
Ik ben op woensdagen aanwezig in Wijchen.

Registraties / lidmaatschappen:
BIG-registratie: 69914212825
Persoonlijke AGB-code: 94011342
NIP (Nederlands Instituut van Psychologen): 00224938