Margith Cuijpers

Orthopedagoog

Ik ben Margith Cuijpers en ik heb ruim 15 jaar ervaring als orthopedagoog in het onderwijs en de zorg. Vanaf november 2021 ben ik als orthopedagoog verbonden aan Praktijk Maas en Waal.
Als orthopedagoog richt ik mij vooral op de kwaliteiten en vaardigheden van het kind of de jongere en zijn omgeving. Welke vaardigheden kun je inzetten en wat heb je nog nodig om verder te kunnen? Ik werk daarbij vanuit het concept Mediërend Leren® (ook wel Feuerstein-methode genoemd).

Mediërend Leren® biedt mij als orthopedagoog én persoon een positieve kijk op ontwikkeling. Uitgangspunt is dat er altijd ontwikkeling mogelijk is en dat je iedereen in zijn ontwikkeling kan begeleiden (mediëren) en verrijken op cognitieve vaardigheden. De ontwikkeling en het vergroten van zelfvertrouwen bij kinderen en jongeren staat voor mij centraal. Hierbij geef ik ze in de behandeling hun eigen verantwoordelijkheid en werken we samen naar een oplossing toe.

Om de ontwikkeling van een kind of jongere goed in kaart te brengen kan het belangrijk zijn om diagnostisch onderzoek te doen. Ik vind het leuk om samen met hen te ontdekken wat zij nodig hebben en waar kansen liggen. Naast het standaard diagnostisch materiaal werk ik dan ook met materiaal dat gericht is op het ontdekken van het leerpotentieel van het kind of de jongere. In dit onderzoek werk ik samen met het kind of de jongere en steek ik vooral in op datgene wat ze nog net niet zelf kunnen, maar wel met hulp. Interactie is daarin ontzettend belangrijk. Ik zoek altijd naar manieren om te kijken hoe ik het kind of de jongere kan stimuleren in zijn ontwikkeling en welke aanpak/denkvragen daarbij helpen.
Leerpotentieel onderzoek geeft daarmee heel mooie concrete handelingsadviezen voor het kind of de jongere zelf, maar ook voor het directe netwerk eromheen.

In mijn behandeling help ik het kind of de jongere om te leren zelfstandig om te gaan met situaties en problemen die ze tegen komen. Ze leren na te denken over hun aanpak en manier van handelen in verschillende situaties (waarom doe ik wat ik doe en hoe doe ik dat?). Hierdoor kunnen ze dit meer bewust gaan toepassen en gaat het vaak ook beter in andere situaties. Het zelfvertrouwen groeit mee. De omgeving kan daarbij ondersteunen door te blijven stimuleren en eventueel haar aanpak aan te passen.
Ouders en andere verzorgers, en ook school, betrek ik daarom graag bij de behandeling. Ik vind het fijn om als hulpverlener mensen tools in handen te kunnen geven waarmee ze verder kunnen en het vertrouwen terugkrijgen. Ik denk graag mee in oplossingen en ben flexibel en creatief daarin. Ik vind het vooral heel belangrijk om op basis van eerlijkheid en vertrouwen het wederzijdse contact aan te gaan. Het is fijn als mensen weten wie ze tegenover zich hebben en wat ze van je kunnen verwachten. Daar ben ik open in.

Binnen mijn behandeling maak ik veel gebruik van spelmateriaal en opdrachten, cognitieve gedragstherapeutische technieken en oplossingsgericht werken.

Om vaardig te blijven en actuele kennis te behouden, volg ik regelmatig scholing over verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld executieve functies, prikkelverwerking en mediërend leren.
Ik ben opgeleid in Mediërend Leren® bij het StiBCO, in het toepassen van leerpotentieel onderzoek bij StiBCO en het Feuerstein Instituut. Momenteel volg ik met enthousiasme de cursus Leren Denken Op Tast (LDOT) bij Denksterk. Dit geeft mogelijkheden om met kinderen te werken op tactiel niveau. Dit kan met name helpend zijn voor kinderen met concentratieproblemen of die moeite hebben om focus vast te houden, geheugenproblemen ervaren of moeite hebben met taal. Dit wil ik dan ook actief gaan inzetten in de praktijk.

Naast het werken voor de praktijk ben ik werkzaam bij de Radboud Universiteit Nijmegen, bij Pedagogische Wetenschappen als docent. Ik geef stagebegeleiding en het vak diagnostiek in de master, nog een paar andere klinische vakken en het keuzevak Mediërend Leren.

Registraties:

SKJ: 120012731
NVO (met diagnostiek aantekening): NVO-22431

Aanwezigheid

Ik ben op dinsdag en vrijdag aanwezig in Beneden-Leeuwen.