Boosheid / grensoverschrijdend gedrag

Snel boos reageren, brutaal doen, tegendraads gedrag, anderen pijn doen