Inge Schepers

GZ-psycholoog en EMDR-therapeut

Ik ben Inge Schepers en ik ben als GZ-psycholoog en EMDR-therapeut verbonden aan Praktijk voor Kinder- en jeugdpsychologie Maas en Waal.

Ik ben in 2013 afgestudeerd als orthopedagoog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na een aantal jaren als orthopedagoog te hebben gewerkt, ben ik gestart met de opleiding tot GZ-psycholoog bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. In december 2017 heb ik deze opleiding afgerond en sindsdien ben ik werkzaam als GZ-psycholoog. Tijdens mijn GZ-opleiding heb ik in 2017 de basiscursus EMDR (kind en jeugd) gevolgd. Om kinderen en hun ouders te kunnen helpen in het versterken van de hechtingsrelatie heb ik in 2019 de basiscursus Theraplay en MIM gevolgd.

Tijdens mijn studie heb ik gewerkt met kinderen en jongeren in weekend- en vakantieopvang en ambulante begeleiding in de thuissituatie. Sinds 2013 ben ik als orthopedagoog en GZ-psycholoog werkzaam in de GGZ. Hierbij heb ik diagnostiek gedaan bij kinderen en jongeren met emotionele problemen, gedragsproblemen en leerproblemen en hun omgeving (ouders/verzorgers, school). Daarnaast heb ik verschillende behandelingen gegeven: individuele behandeling bij kinderen en jongeren (met o.a. CGT en EMDR), groepsbehandeling (sociale vaardigheidstrainingen voor kleuters en kinderen op de basisschool), ouderbegeleiding en begeleiding van leerkrachten op scholen.

Ik heb een brede interesse en vind het erg belangrijk om zorg op maat te bieden. In mijn behandelingen kijk ik naar de mogelijkheden van kinderen, jongeren en hun omgeving. Daarbij ga ik uit van hun eigen kracht en werken we er samen aan om deze zo sterk mogelijk te maken.

Ik werk zowel met kinderen en jongeren als hun ouders, verzorgers en leerkrachten. Daarbij is voor mij het allerbelangrijkste dat kinderen, jongeren en ouders zich gezien, gehoord en begrepen voelen. Ik zet mijn creativiteit in en denk indien nodig ‘out of the box’ om mijn hulp zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de zorgen en vragen die er zijn. Daarbij zoek ik (als dit helpend en mogelijk is) graag de samenwerking met andere hulpverleners, zoals speltherapeut, fysiotherapeut of thuisbegeleider. Dit alles om er samen voor te zorgen dat kinderen, jongeren en hun ouders zich weer beter voelen, vertrouwen hebben in zichzelf en elkaar en zelf verder kunnen.

Naast behandeling vind ik diagnostisch onderzoek erg leuk om te doen. Voor mij betekent dit dat ik er achter kom hoe het komt dat kinderen of jongeren last hebben van bepaalde klachten, zodat we daar mee aan de slag kunnen. Onderzoek heeft wat mij betreft het vinden van concrete aanknopingspunten voor de behandeling of begeleiding van een kind of jongere als doel. Daarbij vind ik het erg belangrijk dat kinderen, jongeren en hun ouders het beeld herkennen dat ik schets. Het gaat namelijk over hen, zij moeten hiermee geholpen zijn en verder kunnen.

Om mijn kennis en vaardigheden te vergroten en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in mijn vakgebied, volg ik opleidingen, cursussen en intervisie. In het najaar (van 2021) ga ik de cursus ACT 4 Kids volgen.

Aanwezigheid:
Op maandag, woensdag en donderdag ben ik aanwezig in Wijchen.

Registraties/lidmaatschappen:
Persoonlijke AGB-code: 94-100619
BIG-registratie nummer: 79923767325
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP): Kinder- en jeugdpsycholoog NIP